Strömavbrott i delar av Uppsala

2011-08-16

Tillsvidare då jag troligen flyttar relativt snart hanterar jag skrivande och e-post vid stationen vilket är föga problematisikt eftersom jag tar en period där jag betraktar nya studier lite ytligare för att förklara utifrån modell och uppdatera mig på min egen modell mer stokastiskt (se ex. Irrationella stereotyper om manligt "mod" leder till risker och fler dödsfall och I romantik kan kvinnor tappa karriär p.g.a. irrationella stereotyper ).

Vill man vara lite lustig kan man säga att ropa muren faller ökar risken för strömavbrott (vi har emellertid haft flera de senaste veckorna så någon ombyggnad tycks väl inte otrolig). En del skrivet från 2009 på min SEOTaktik där också ett större antal senare inlägg finns rörande standarder, frameworks i infrastruktur m.m. i skärningen säkerhet och infrastruktur i power grid och motsvarande också finns:

Strömavbrott i Uppsala (6/04/2009)
Aurora visade hur strömförsörjning kan angripas (2/19/2010)
För Sverige kritiska säkerhetsfrågor i Chicago Tribune analys (1/21/2010)
Säkerhetspolisen bör få resurser till en "Cyber Tzar" (6/08/2009)

Här när jag först skrev inlägget varför jag behövde skriva om delar bröts webben tröts cirka 15 minuter kvar i den mening att access till URL skickade till inloggning i internet explorer. Att logga ut och logga in med annan surfkod löste problemet. Något med sessionshanteringen kanske. Det liksom strömavbrott fotograferat.