Ett till "Mod" John McCain inte menar

2009-09-22

Jag diskuterade mod vilken vår stora förebild John McCain delar sin kunskap om i boken Why Courage Matters:

Vad McCain menar med Mod

Där tog jag upp en typ av mod han inte menar: Att bryta mot konvenans. Viktigare diskuterade jag det mod jag känner att han menar:

"Modet McCain söker är det mod du behöver när du är helt omringad utan möjlighet att fly. Du kan ha en flyktlina men plötsligt stängs den och du står ensam med korruption som tränger fram från alla håll. Skräcken det kan väcka är fruktansvärd. Särskilt om man inte ens ser fienden klart. Det finns bara två saker att välja mellan. Antingen ger man upp eller så tar man återigen upp värjan (bildligt talat) och börjar slåss."

Jag tänkte här komplettera med en till typ jag är mycket säker på att han heller inte menar.

Att söka adrenalin

Ganska många utsätter sig för kontrollerade risker därför att det kan vara stimulerande och angenämt. Det behöver inte vara negativt och tvärtom är det ofta utvecklande. Möjligen kan det förebygga nedstämdhet och letargi (mental slöhet).

Många utövar dock denna typ av "mod" på ett fullständigt förkastligt sätt där både det egna och andras liv okontrollerat äventyras. Ett exempel på det har vi i dagens Expressen:

Anka skryter om vansinnesfärden

Här har någon som heter Anna Anka under ett år arbetat som bilbud och enligt sig själv brutit trafiklagar med fara för andras liv. Dessbättre blev hon tillslut av med körkortet. Hennes snabba bilkörningen stimulerade säkert adrenalin och nor-adrenalin med angenäm verkan. Föga förvånande har vi kortsiktiga ekonomiska belöningar hon jagat inblandade i det hela vilket vi ju vet sätter fart på dopamin:

"Jag körde som bara den för jag ville he mest pengar; säger Anna Anka"

Expressen foto (från TV3) är klockrent. Vi kan riktigt se hur lever sig in i minnena från den angenäma tiden. Hennes beteende är moraliskt förkastligt och direkt osmakligt.

Stimulering utan destruktion

Denna Anna Anka's beteende är dessutom helt onödigt. Den positiva effekten går att få utan allvarliga risker där andras liv och hälsa inte äventyras och där den egna risken är kontrollerad.

En del hoppar som ett exempel fallskärm eller bestiger berg. Själv har nyligen roat mig med att jonglerande klättra nerför den ganska branta backen från Uppsala slott skapad av regnvatten och fylld av rullgrus. Just att man samtidigt jonglerar gör det till en lagom riskabel utmaning och är just stimulerande.

Även med en vettig nivå på risken och utan okontrollerade risker kommer den positiva effekten vara precis lika god. Självinsikt hos Anna Anka och många andra där de inser att de behöver använda kontrollerade risker utan destruktiva inslag är nödvändigt. Att Expressen påminner henne och andra om det är samhällsbyggande.

Är detta mod? Nej

Men är detta mod? Nej det är det inte. Det är en planerad risk där man kontrollerar tidpunkten och känner till de flesta premisser. Visst det kan gå riktigt fel men det är inte det tunga mod John McCain undervisar oss i.

Det är som att jämföra det "mod" du behöver för att hoppa fallskärm civilt med det verkliga mod en brittisk infiltratör under Andra Världskriget behövde när han eller hon hoppade fallskärm in i det ockuperade Frankrike.