(Ingen) Rigged Rig count (alls så vitt jag vet)

2018-02-16

Jag har absolut ingen orsak att tro att något är fel med dom siffrorna. Mer än så vet jag ingenting om datakvaliteten. Men det kändes som en värdefull ordlek: Rigged rig count. Antag att vi manipulerar siffrorna arbetande med rig count. Antingen lyckas vi eller ej. Misslyckas vi är det så klart trevligare att falla stort med bra nyhetstitlar istället för onödigt dåliga. Detaljer är viktiga och det konstnärliga värdet är vad som kan göra dig evig - i nutidshistorien ett par år som kommer i sekundära referenser jfr ränte-manipulationen London. Så sådant här tycker jag samhällets ekonomiska brottslingar inte ska vara främmande för att läcka lite tid på.För ett gratis konstnärs-värde till i domänen för mina läsare: Är inte olja en volatil gående lätt in i någon form av tung ång-form som kan börja brinna. Ska man agera manipulation data är LIBRO begränsad jämfört med värden vi direkt bara betraktande några aktuella områden direkt presenterade sig. Hantverket och yrkesstolthet är viktigt.


Sedan oljan åren som kommer. Europa har en del stora industrinationer exportfokuserade. Det finns systematiska värden utanför ekonomin att i nation hantera miljöfrågor inducerande en bättre produktpaketering generellt mot företagen. Man har heller inte skalat bra med oljan i utvecklingsländerna. Det har kommit mer problem än man kanske hade räknat med. Jag diskuterade en del här bl.a. 2007 och framåt av och till relaterat kognitiva skador i urbana-miljöer. Alternativa lösningar går i paketering och effektivitet här liksom smutsigare lösningar tidigare-


Slutligen: Oljan kommer från dinosaurer. De dog ut av meteoriten som träffade jorden. År av kyl p.g.a. damm i atmosfären sänkte temperaturen. Innan hade jorden ett tämligen varmt klimat. Enorma mängder biomassa i form av kött dog över hela jorden. Gigantiska mängder. De dog ej bara i ökenländer där regnskogen långt senare dött ut. Det är bara att oljan är något billigare att ta upp i Sahara utan regnskogen jämfört med Dr Kongo. Ej att Dr Kongo inte troligt har större oljereserver än antagligen någon runt Persiska vikten eller Sahara givet mängden biomassa idag. Och för trivial illustration ligger i "fas" till South Sudan som har gigantiska reserver (men bra lättare att få upp).


Lika bra. Bensinen till min fotogenlykta är slut. Den och en liter förbrukad mängd petroleum-destillat är the big plan för att hitta in i lämpligt varuhus under natten till jordens undergång innan senare day-time loothers tagit de två - tre månader bekvämlighet kvar i dagligvaruhandels-civlisationen innan det tvingat är dags att glömma allt om elefant-betar och göra som våra förfäder gående ut jagande de stora bytesdjuren tills de ej längre hittas annat än infrysta i is. Faktiskt att jag anar att min romantiska sida - eller den självplågande arbetsnarkomanen ärligare uttryck - föredragit att ej köpa på mer fotogen: Inget som att lära sig mamutjakt från zero under svält. Vad du antingen lever för eller inte (förhoppningsvis finns tid vid elden så man kan få nytta av att kunna ge jakten rätt poesi precis som här: Hyllande våra döda grannar Skansen-eleganterna trampade ner: Ev. finns en elefant-farm någonstans i Sverige. Jag tror mig ha ätit elefant-öra på flera restauranger.).


Wall Street on course for sixth day of gains