Trump: Att skapa "The freedom ride" där ingen finns är negativt värde

2016-10-12

Ett värde politiker kan ligga fördelat i en förenkling i symbolen underlättande leverans värde av andra från en symbol given av personen utanför eller i ex. partiet, oavsett föga poäng i övrigt. Erfarenhet och kunskap ska heller inte underskattas särskilt i områden krävande kunskapen utanför mer normalt när samtidigt den politiska kulturen och förvaltningen är ung: D.v.s. kan du mycket om VHS och vill ha det infört i utvecklingslands NN delregion BB där ingen eller föga politisk kultur existerar fungerande lika lite som förvalnting VHS-kunskap (inför framtida införande) finns är du givet av historikens leverans både scarce och dyrbar. Även om all praktisk talang organisera sedan saknas kan det fortfarande vara värdefullt: Ty kunskap området gör att man rationellt kan argumentera mot irrationella defaitistiskt vedertagen inlärning av att konceptet med avlopp hade någon idéer om på 70-talet och det blev ingenting, sedan prövade Y att göra något som D kom och eldade upp, till massor besvär för alla.


Att se ett problem - något felaktigt vedertaget i samhället / kulturen d.v.s. politikens domän - man tar som given verklighet ej att förändras i framtid man klarar att föreställa sig troligt är ej utmaningen. Utmaningen när det är given verklighet och ovanpå det att man försökt korrigera defekten flera gånger endast resulterande i dyrt misslyckande (avträning på att försöka göra samhället bättre: Inte sällan konkret avträning med någon mänsklig realisering i individen för defekten - ibland i grupp - som kommer och försöker sabotera defekt-korrigeringen: Jfr Botha & Co vs ANC & Co.


Problematiken här är att när det misslyckats innan är det svårt hela vägen tills det blir lätt. Det var svårt för Malcomm X men han klarade att lägga den grund från information givet mer demonstrerande hur man kan argumentera utan att ett implicitt ej rationellt bias av att önska vara massa lite till lags (man vill gärna protestera men bäst är att man ej bara gör det korrekt enligt lagen utan gör en massa avancerade pedagogiska skapelser för att göra klart för massa att man ej är farlig för massa: Jesus, Non-violence o.s.v. sedan kan man kanske tåga runt med plakat utan att oroa sig för massa's nervositet - Förutom att allt utanför the shit runt om just får massa att känna att man gör mer än verkligheten vilket ej är lugnande på något sätt). Medan vi för tiden av Dr King (ej Martin Luther jag råkade skriva fel - ärligt så - först: Same shit dock) just är i första fallet. En symbol vid tiden för the wave redan gående för fullt.


Dr Kings roll kan vara svår och kan ha inkluderat allt i roll två. Rollen när i tre är dock lättare rent kognitivt genom att snabb positiv respons även när vi falerar i delsteg eller totalt ges. Flocken är i rörelse och individerna och grupper i den erkänner varandras prestationer. En fri färgad åren före eller efter slaveriets avskaffande hade i gigantisk konstrast större svårighet att verka mot positiv förändring. Oavsett alla praktiska risker och svårigheter är det problematiskt - rent av livshotande - för andra att uttrycka att de tycker förändringen man verkar för är riktig.


Är vi nu i sista fallet är frågan vad är defekten man ser. Ovh här för att vi ska känna att kategoriseringen är bra vill vi vanligen se något långsiktigt värde i själva strukturen av vår kultur som samhälle där tydligare skillnad (upp till och in i emergence) mot samhället idag.


Lämnande roll ett och två som ej aktuella (Republikanska partiet splittrat och ej havande kunskap nutidshändelser eller från politisk verksamhet i fördjupad mening roll eller område) är frågan vilken Trumps fråga i tre är. Och om Trump söker rollen mer av Dr King - vilket är vanligt i politik: Man söker någon fråga man tror ska liksom rulla av varandra och där man uttrycks av det och kan gå till en symbol för den rörelsen i sig) eller om någon djupare övertygelse finns mer i tre (vilket kan vara fallet fyra: Saker har blivit lättare allmänt när fyra kan vara aktuellt och fler vågar därför försöka sig på att ta rollen trots viss personlig kostnad).


Att ha implementerat diskriminerande ras-urval för vilka man väljer som hyresgäster också fortsatt under år trots försök myndigheter att få defekten korrigerad känns problematisk här givet aktuella uttalanden allmänt andra kulturer idag. Samtidigt om något abstrakt här - och svårighet för ej troende att konkretisera riktigt vad the shit är är ej indikation på att bärkraft ej saknas: Det är ofta en icke-fråga delvis relaterad emergrence som sådant där begreppen, symbolerna och orden för vad vi saknar ibland rent av kan saknas inarbetat bland folk (de kanske stannar i tolkning orden efter det om negrerna vandrande in från plantagen runt om staden" och kommer inte ens till att höra resten om att de dessutom ska rösta borgmästare eller senator).


Person i sista rollen - Dr King rollen (från dennes senare tid lämnande alla svårigheter när denna tog roll 2 - resp. senare när blivit symbol föranledande förövrigt det ultimata priset mördad som symbol) - gynnas av att roll två är stark i dennes historik. Dr. King kan ha gynnats något här. P.s.s. att skapa en turbo-version av roll två åt Trump så att man gör roll tre prospekterande med svag kultur-struktur given genom att ge möjlighet att peka på triviala utmaningar (som förstärks abnormt genom att valet p.g.a. av president-rollens tyngd är så viktig ger kraftig uppmärksamhet på allt). Inkluderande den lite underliga utmaningen på resans gång från A för ett par år sedan nu till B Whitehouse att media är jobbiga kraftigt uttryckt via media-kanalen.


Det börjar bli lite väl många discourse-markeringar i president-valets passerade tid på just detta tema. Det blir ej bra när vägen man gått från A - oavsett hur egentlig liten tid och så trivial utmaning jämfört med allvarliga frågor allvarliga personer håller på med - så enkelt med inarbetad media-exponering för varje punkt då uppmuntrades eller naturligt uttrycktes (given information). Media, Republikanska partiets lata power-brookers vilka trots år av misslyuckanden (tre val) vill håll kvar i en defekt världsbild såväl som säkert generösa personliga gåvor från illegala mexikanska invandra som vill bibehålla status-que så att de kan springa nakna och skitiga fram och tillbaka över gränsen med vapen, droger och muslimer på ryggen.


Är president-valet verkligen Trumpäs Freedom ride? Vad jämför man med här? Konceptet är inte just Freedom ride i sig vilket snarast är ett exempel på vad som kan krävas och höjden på kraft att våga försöka förändra efter år av misslyckanden, enorm personlig risk, och stora e3 att underskatta uppoffringar i tid, möjlighet till arbete m.m. Absoluta mätvärden saknas. Relativa mätvärden är det viktiga och dessa styrs av erfarenhet aktuell resp. mycket viktigare för många fler discourse och information given brett under valrörelsen. Så visa oss Trumps Freedom Ride för övertygelsen uttalad. Med rätt skala tydliggjord.


En Malcolm X transformerad Dr. King närmaste veckorna är görligt och ej bra. Samhällsförstöring utanför rent moraliska frågor av att ta samhället bakåt in i rasistiska samhällssystem är potentiellt enorma. Vad som bokstavligen ej otroligt alls kan bryta upp USA i enskilda nationalstater.


The Freedrom Ride:


Bryt igenom till friheten eller dö
Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around


Och korrekt uttryckt i lyriken såväl som musikens ljudform av vad det handlar om. Det tar en evighet, det kostar och är allmänt djävligt men det behöver göras och eftersom det ej gjorts ännu får vi göra det. Tills seger får inget dig att vända om. Även om du ska marschera smart. Det kan ha sin tillfredsställelse men segt i två är det inte just annat än svårt, dyrt, torterande och deprimerande. Seger är värde. Att uttrycka den i funktionella delsteg i två innan tre är bra givetvis. Men viktigt att klara det temporala att idag se kostnad av värdet seger i tre ger. Och också betala priset för en del utan att själv uppleva efter tre med korrigering genomförd samhället.