Vanliga trouble-makers: Matematikern, Konstnären och SD-politikern

2016-07-30

Kommande in på manifold fick jag för mig utan att läst i detalj att detta i lokal euklidiskt rum är som fyrkanten (på svenska utan matematikens subkulturella fram-hippierade ord: fyrhörningen) medan över det har vi kanske en kub, cirkel till sfären (har vi ett riktigt vikinga-ord för sfär? Sfär känns matematik-språk för mig), o.s.v.


Men jag ser snart så typiskt exempel på hur divergerade subkultur så lätt hamnar fel när de ej längre möter världen utanför sig själv:


One-dimensional manifolds include lines and circles, but not figure eights (because they have crossing points which are not locally homeomorphic to Euclidean 1-space). Two-dimensional manifolds are also called surfaces. Examples include the plane, the sphere, and the torus, which can all be embedded (formed without self-intersections) in three dimensional real space, but also the Klein bottle and real projective plane which will always self-intersect when immersed in real space.

Från: Manifold | Wikipedia
(i tecken möjlig cross-gang-trade tycks det kallas mångfald på "svenska").

Dom missar helt poängen. Antingen är det mång-dimensionella något konstruerat av dig själv. Möjligen undantaget helt obevisade teorier rummet i fysiken (sträng-teoretikerna förklarar fysik-subkulturen: Efter karriär göra sträng-teorier skriver en av de större namnen en bok om området och skapar en tjusig visualisering av hur det hela skulle se ut i 3D. Och det blev ungefär vad vi får om vi lägger massor av fmri-bilder av hjärnor tänkande kreativt ovanpå på varandra - Så kan det gå om man i subkultur divergerat lokalt arbetar fram en jätte-teori i implicit grupp utan mycket alls till mätning i verkligheten oavsett tillämpning eller rummet vi kan röra vid: Jag publicerade bilden när aktuellt för ett antal år sedan nu).


Så låt oss motbevisa påståendet med denna visuella skapelser i domän konst efter välkända (sökande uttrycka nödvändig egenskap verket men exkluderande faktiskt värde belöning av orsaker svåra att förklara med riktig svenska men från den subkulturellt divergerade sekten av mellan-statliga-slippa-prata-nytt-om-samma-sak-med-ny-social-kontakt out-of-box-system relaterade konst och andra skapelser)Ingen egentlig skillnad finns. Två konstruerade skapelser i varje praktiskt sammanhang definierat av dig. Varför den subkulturellt divergerade matematikern eller lika troligt konstnärer tror det är annorlunda är att språket skiljer sig. Språket ovan visuellt skapande mervärde från kunskap särskilt i hjärnans perception. Språket om fantasi-figurerna utnyttjar vår förmåga att parsa grammatiska konstruktioner och grammar-språkar upp ett litet matematik språk som sedan vid dagens slut verkar visat att åttor ej duger. De är på något sätt - språket i sig förklarar det nog - omöjliga medan cirklar, fyrkanter m.m. är fullt fungerande.


Problemet är att konst:nären och matematik:ern är divergerade halv-sekteristiska trouble-makers. De hittar på redundanta begrepp redan bättre - mer förstådda ord finns för - vilka förvisso kan ha praktiskt värde för dem. Men likt andra hippie-tunga domäner virrar de snart nog bort sig själva begränsande sin värld till det "växande" allt mindre. Här att en hel mängd möjliga visuella skapelser inte finns ty "de är omöjliga".


Även om jag kan finna värde skapat av folk från resp. gäng-bildning känner jag mig ibland tänkande att varken konstnären eller matematikern är riktigt bra i samhället. Att de gör en massa strunt som kostar oss alla pengar utan att prestera på en sund nivå därför att riktiga människor har för lite tid att klara ut vad de egentligen säger. Jag kan ju ofta upptäcka att de bästa algoritmerna för något skapades för många år sedan byggande uteslutande på matematiska verktyg som existerat evigheter. I verkliga världen tror jag nog större delen av 1900-talets matematik är poänglöst - kanske 25 - 75%. Och liksom så konsten (där jag avstår här att ta det utrymme som verkligen krävs för att ej behöva inkorrekt värdera den brist på värde stora bitar av all konst helt saknar).


Kanske finns potential bland folk som dras till och finner att de kan få ut pengar från någon genom att organisera dem till att skapa i en ordnad sund miljö. Visst kan man känna att vi kan lämna det hela till dom själva och den ytligare tillfredsställelsen en del får ut av att visa tecken tagna från dessa subkulturer (ofta "långsamma" personer eller organisationer ej direkt svält-nära-bedömande realiteten i matematik förklarat eller konstverket likt någon nyrik familj likt Bonnier som försöker låna det upplevda värde endast ett dåligt språk förklarat med färdiga värde-uttryck i form av recensioner från ofta äldre personer som känner folk i olika grupperingar i subkulturen, eller den rotlösa medelklass som tror att överklassen är mer intresserad av konst än dom själva och tror sig fuska effekten av negativa stereotyper med den helt själv-påhittad-positiv-stereotypen "konst-intresserad" emedan det i all verklighet utanför det fåtal som råkar möta riktig konst endast är folk i själva subkulturen som får ut riktigt värde genom pengarna resp. tillfredsställelsen av att lura i en kulturellt bättre värld utan den divergerade konstnärens osmakliga påverkan kanske ärliga betittare, eller för ett universitet vilket redan och ovanför arbetar på 24-års-planen att ta ner värre avarter i humanism till 20 - 25% utan att de hittar fram till planen på annat sätt än att använda det internet de utanför några sociala media ej känner till och kanske blir våldsamma).


Men tråkigt nog är det lätt att visa på spridnings-risker: Föräldrar som släpar med sina barn till museum (resp. mer sällan men tyngre i sin divergens den s.k. konsthallen). Och redan i grundskolan (tvingande i lag så här kommer barnet ej undan övergreppet) möter det wanna-bees eller åtminstone intränade i subkulturen i undervisning konst och matematik. Även om ingendera typiskt hade den magnitud av problem i personlighet för att orka djupt in i det så formas de in i subkulturen genom att lära sig små sammanfattningar av olika delområden särskilt utvalda för att komma åt barnets själ formad av den växande hjärnan. Sådant som barnet naturligt vänder sig mot varande orimligt likt påhittade figurer som ej går att rita eller alls se i verkliga världen väntar man med och arbetar in dem i gammal matematik faktiskt fungerande att räkna med. Indoktrinering.


Matematikern och konstnären var en gång barn likt dessa. De flesta av dem skulle med säkerhet välkomna en sund miljö att skapa i. En möjlighet att ge tillbaka till samhället. Kanske under en övergångsperiod återställande dem i form av lägerskola. Några år eller så.


Tills dess gör som jag och säg ifrån. Kommer matematikern eller konstnären och försöker lura i dig något om i verkliga världens rum kasta en sten eller två på honom (eller hemskt nog ibland kvinnor eller barn indragna i subkulturerna: Ibland kommer de tillsammans som en matematiker mor med matematiker dotter för att lura i dig något kanske fått för sig att du ger stipendier i vilket fall om man har dåligt med tid för att mer varaktigt lära av dem att komma ofta för effekt kan nöja sig med att kasta sten på modern emedan barnet ofta springer efter modern när hon flyr).


I övrigt krävs en politiskt frisk lösning. Idag är området som svenskhets-politiken ockuperad av felfolk (i teve kan man se en "medfött" överviktig svarthårig lätt feminin men den lätta närmast imaginära ton av arabisk prostituerad parasiterande sig in i Europa när korsfararna återvände från Arabien: Svenskhet är inte kulturellt lika lätt att bevisa som med min bild tidigare i inlägget ty vi ser på dem utan annan information och ribban ligger då högre än den genetiskt instabila ovanligt övertydliga humanoid teve visade även om det nya partiet vad de nu kallar sig är fullt av önskan om att vara något man ej kan bli innan generna kan rensas ut förutom en och annan riktig svensk om kanske lite dum eller kanske bara sunt tagande våra skattepengar via lönen tillbaka till riktiga svenskar - Apor hälften av dem och lätt fega som jag märkte åren innan sund PR-anpassning kom och någon liten nörd plötsligt står och blockerar vägen för mig - en dag jag missat morgon-medicinen impulskontroll - med som en konstnärligt dåligt skapad sköld och jag noterar som sex kamrater: Sex - sju gånger gick jag förbi för att verifiera att man begripit att flytta på sig - Likt de flesta blandningar om än ett par blonda bland dem fega när vi genetiskt 100% människor kommer. Och när jag slutligen ger upp på att slösa tid undervisning promenerande vidare ner till Claes Ohlsson i Uppsala precis bredvid står en till svart-hårig humanoid lika underpresterande i sin roll i full uniform spionerande på dem antecknande ditt och datt: En blind svart-hårig trouble-maker ledande en annan svart-hårig nu polis. Om vi blonda organiserat detta hade vi resp. kommit med bombflyg och pansar - eller om stealth lämnat uniformen hemma med inte mer än armbindeln när det är dags att ta fram två-hands-svärdet, den saxiska yxan, eller stridande mot andra blonda och ej svart-håriga kanonen. Riktigt pinsamt att vi inte skickat dem alla tillbaka till Frankrike, Italien, Grekland, Skogs-finne-bygderna när blond-kusten passerats i Finland, Afrika, Asien, Sydamerika, Spanien, och andra regioner i världen svart-hårs-apan håller till mig). Fullt av folk som har lite för mycket av matematikern eller konstnären i sig för att skiten inte bara ska fortsätta med dem läggande bara ett till lager av parasiterande i ett till kostsamt lager ovanpå.


Kommer en riktig svensk är det sak samma vad pamflett eller ord säger: Konstnären, SD-politikern, matematikern (och allmänt ungdomar svensk-riktiga eller inte) - Annat ska gå ur vägen och inte hoppa ut framför dig komprometterande den integritet personlig säkerhet omedelbart område kropp alltid behöver bibehålla i miljö ej troligt garanterad säker. Kommer en sköld eller annat tillhygge någon dc framför mig åker den eller finger hals. Här påverkar självklart i det praktiska ev. latent behov av att vara uppmärksam vilket jag för egen del starkt betvivlar sedan år men fortfarande vid tiden åtminstone var ej helt passerat (även om då flera år sedan ex. hanterande något ens i närheten av faktiska namn alias personer diktatur d.v.s. evigheter sedan idag). Jag tror emellertid språkande jag gjorde annan riktig svensk flera månader senare säkerställde inga tillhyggen i närheten av mig igen: Just sanningen uttryckt här väl underbyggd i vår lag oavsett om det träffar eller i uppsåt är motiverande i sig rörande sådant (en möjlig dynamik inducer förklarad från hur verkligheten är nere på gatan för oss som är ute för att shoppa hårddiskar i plötslig brist ej medveten om någon gatumånglar-dag för diverse subkulturer).


1) I ett PS två gånger jag noterat (första gången samtalande med också inkl. förhörde mig om verktyget ytligt) polis utnyttjande telefon Uppsala och undersökt det hela har jag noterat problematik säkerheten. Detta var en gång där en GSM-telefon användes (kanske privat). Och första en äldre något äldre Ericsson (vill jag minnas att det är) med visst lokalt stöd kommunikation utan att utnyttja normal mobiltelefoni. Det gick då ej att förvänta trafiksäkerhet god nog om du anstränger dig med kompetens. Och jag anar att det idag kan vara utnyttjad realitet från något jag noterade (minns ej exakt här) relaterat ett inbrott i en byggnad utnyttjad för att förvara (om jag minns rätt några år efter) stora belopp med pengar. Jag tror mig minnas att någon anhölls men följde i så fall ej upp information när tillgänglig om ev. uppgift. Jag tror strömchiffer förvisso snabbt nog men i realitet ej givande den säkerhet förväntad. Antagligen någon matematiker som suttit och förljugit upphandlingen uttryckande sig allmänt obegripligt trygg i att ingen begriper att alla siffror och bokstäver bara uttrycker att övriga i upphandlingen är dumma i huvudet (jämför ordet surface i mitt citat tidigt matematikern smugit in på Wikipedia-sidan: Säkert hemlig slang för att läsaren är ytlig - Jag menar det är ju inte så att matematikern kan ta fram en mångfald (manifold) i en bunt dimensioner vars yta du kan ta på...) . Och inte hade det blivit bättre med Konstnären ritande upp någon skit som antagligen inte ens går att ringa alls med. Och det är betvivla att dessa yngre-vuxna med sina sköldar klarat upphandlingen bättre dom heller. Svarthåriga små Svenskhets-parasiter oavsett konstnären, matematikern, SD-politiker, eller annan roll de svarthåriga hittat på för att föda på den svenska livsnerv månadslönen är.