Trump III

2016-07-11

Från tidigare inlägg Att skapa distribuerade vektorer för flergram koncept från distribuerade vektorer för ord:I övrigt har endast följande två inlägg publicerats av mig relaterat Trump:Ska något från primärvalen adderas jag reflekterat i övrigt är just större variation spontan och mindre stilistisk på samma sätt som typisk för politiker i samma område (därmed inte sagt att Trump ej har något av samma sak men ovant för publiken). D.v.s. större diskriminerbarhet kommer naturligt när Trump implicit jämförs mot den inlärda bakgrunden för hur typiska budskap och typiska ord från politikerna direkt presenteras. Emellertid kompletterande den direkta diskussionen om Trump vs Hillary rörande vad Hillary-folket kan behöva fundera över kan läggas att Hillary nu faktiskt - mindre konkret tydligt vid tiden för inläggen kanske - har mött en Trump-variant om än i vänster-paketering och bör så väl behöver om hon ej mycket väl ska förlora presidentvalet lära av det. Fantastisk möjlighet hon gavs verkligen. Jag svårligen tänka mig motståndare som bättre kan förberett henne för Trump än Bernie Sanders gjorde. Vänligt av honom att ta tiden trots föga trolig segrare. Och verkligen tränande upp henne hela vägen utan när delvis vek prestation hos henne var tydlig släppande henne sista delstaterna.


Nå jag lär väl sammanfatta en del erfarenheter här några gånger till. Det har värdet att jag lättare minns det utan att behöva använda anteckningarna. Några exempel känns meningsfulla för läsarna där jag tror ett par existerande om än ej överdrivet stora grupper kanske rent av är lite intresserade av det här området allmänt. Den intresserade kan reflektera korrelations-vektorerna föga kommenterade alls. "Medelvärdes vektorerna" som indata har viktigt sido-värde att uttrycka distributionen av indatat i tillstånds-representationen också i mening av de i dom förekommande orden vilket gör att de behöver göras. Korrelationsvektorerna bör emellertid komplettera dessa för vissa koncept genom att också kraftigt smalna av dem (de visar annars natur i form av typisk likhet mer med vektorerna för orden - nästan exakt samma form - medan medelvärdes-vektorerna som väntat gärna spontant hamnar högre tagande in mer. Men jag har prövat mindre med dem post-träning ännu och jag tränar dem ej likt medelvärdes-vektorerna på alla koncept utan har bl.a. uteslutit två-gram (elegantare med givet mängden tre-gram och större tror jag det samma hade jag kunnat uteslutit personer uttryckta med två-gram resp. varande det samma som ord-vektorer såväl som medelvärdesvektorerna 1-gram).