Omoraliska PDF-filer: Socialt divergerd matematiker skapar sitt könsorgan som funktionskurva

2016-07-24

Verkligen att jag oroas av att detta är pågående divergens konvergerande mot subkultur som vid någon threshold blir självmotiverande. I historien kan vi hämta lärdom från Berkley's LSD-subkulturer. Behöver samhället idag efter det arbeta feministerna (inte bara kvinnliga utan jag räknar mig själv som den manliga feministen: Det hör till god artighet tycker jag att som man ge en hjälpande han till kvinnan oavsett hålla upp en dörr eller lyfta upp det feministiska) nått inom pornografi, människohandel m.m. en global subkultur av matematiker som försåtligt försöker korrumpera sig själva och andra där hotet ej är förvänta?Utan tvivel en manlig penis.


Original-filen på internet-plats där matematikern blottar sig:Almost mobility edges and existence of critical regions in one-dimensional quasiperiodic lattices. Yucheng Wang, Gao Xianlong och Shu Chen, Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
Department of Physics, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China, School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China, Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing, China.


I ett fascinerande meningsfullt sammanträffande ser jag att det är kinesen som igen skapar moraliska kontroverser hotande den sundare mer lika-berättigade svenska sexualitet. Från ett anti-rasistiskt perspektiv av att söka långsiktigt värde från balansering i vetande om varandra finns dock värden av att om en matematiker nu ska blotta sig för en svensk kvinna värde av att han kommer från en främmande kultur långt borta i världen. Kvinnan såväl som mannen lär sig något om varandras kultur och det reducerar över tiden risken för också allvarliga konflikter likt WII.


Kanske som konsekvens av hur båda könen makt-stympas och livet ut tvingas leva under den diktatoriska fader-gestalten Xi. I någon mening kan vi se hur det förminskar den transformativa processen till den socialt vuxna individen. Vi kan jämföra med en subtyp av protester i Kina (se att dess uttryck är en form av barnets behov av att fråga sin mor eller far om vad som är korrekt: Man mer föreslår ett svar än att själv besluta) Kina där en eller ett fåtal individer ställer sig icke-utmanande konkret tyst användande kanske ett föga uttrycka i mängd text-plakat där orden är omskrivande. Ber faders-gestaltens ställföreträdare dem om att gå gör de ofta som tillsagda. Det kanske är en trygghet för barnet att veta att en given gräns för det egna tänkandet finns.


Jag spekulerar att förtrycket som sådant görande kanske den icke-erigerade penisen troligare när inkorrekt blottande görs troligare samtidigt som företeelsen som sådan av icke-erigerad penis vid blottande kanske är vanligare i själva mängden därför att en lättare värld ej lika utmanande i maktens större reward-potential söks: En mindre enklare värld där det lilla som ej vågar resa sig kan få leva utan att behöva utmana där verklig risk tas. Reduktionen diktaturen skapat socialt och kulturellt i en störd återkomst av barnets lek över till sexuell impotens där den hängande flyr in i en pseudo-värld utan någon av de i makt överlägset starkare männen. Genom att chockera i den fantiserade lila mini-världen kan den kinesiska mannen förtränga sin egen litenhet i verkliga världen: I en verkligt liten värld blir också förtvinade könsorganet stort under själv-upplevelsen.


Mitt hopp är dock att detta är ett annat pågående redan etablerat problem snarare än ett nytt. Detta kan vara en matematikerns anpassning till sitt liv av ett fenomen som jag sett refererat i komiska televisions-program:


1. Ett foto med en mobiltelefon tas av det egna könsorganet. Ingen framkallning skapande en tidsbuffert rent praktiskt ovanför impulskontroll (kanske för ögonblicket reducerad av att läst matematiska artiklar förledande en in i omoralen).


2. Foto e-postat / bild-rings / umts-telegraferas utan fördröjning till någon. Kanske får fel person fotot?


Jag kan tänka mig att för den typiskt introverta underliga matematiska personligheten är funktioner eller annat skapande den moraliskt defuncta bilden mer naturligt. Även om matematikern kan tänka snabbt relativt "komplexiteten" sitt arbete översätter det till en normalt mer rörlig värld per tidsenhet till att vid reducerad impulskontroll kanske lägga ett kvartal på något sådant.


Individerna när refererade komedier är oftare män. Jag reagerar spontant väldigt negativt till det. Det genererar mig att vår feministiska rörelse inte nått längre. Är det inte det ultimata evolutionära förtrycket att hålla sist-stegs-bestämmande hos mannen som genom att sannolikt oftare ta initiativ här i större densitet kan välja och vraka till ett genetiskt optimalt val från sitt perspektiv utan hänsyn till det svagare könet? Det hade varit lugnande för vår kulturella utveckling ovanför det trivialare genetiska om det var kvinnor som vanligen refererades göra detta: För dem är det feministiskt korrekt medan det för mannen är ett kanske hos individen helt omedvetet förtryck.


Att äga sig själv handlar när framtiden formas inte om gamla i huvudsak vår kultur här vunnen om preventivmedel och möjlighet abort utan att försvara medvetenheten och etablering av den större rätten till självägande när nya informationsmängder, sociala processer, och från det kulturellt språk som bevaras i tiden skapas just nu. Här är det aldrig inkorrekt för kvinnor att dominant försvara sig även när det för mannen är tydligt problematiskt (med en negativ stereotyp kallar vi det blottning). Kvinnan är här ej snuskig utan vacker och modig med det riktigt är äckligt av mannen att göra det.


Implicita bias kan styra även en korrekt feministisk man som jag. Jag ska därför följa upp här och kontrollera att jag ej defekt utgår från problemet mer allmänt från något etablerat i mig läckande igenom från gamla tiders manligt slavägande av kvinnan. Facebook tror jag kan vara det populärare större sociala mediet att söka efter sexuellt utmanande självtagna bilder av kvinnor. Ev. gör jag det först automatiserat så jag får en stor mängd ej otroligt bilder av nakna kvinnor som jag därefter manuellt kan kontrollera.