Kina ta varning av Baidu! Frihet förslappar det svaga sinnets moral förruttnande revolutionen

2016-07-23

För oss maoister tvingade att leva i krämar-världen industrialisternas slavfabriker här som i Kina är vardagen ej så rik som för Kinas fria arbetare. Här mitt i slaveriets ondska kan vi ej tillåta oss att förslappa vår vaksamhet på varandras moral. Kinas arbetare bör ta varning av vår större medvetenhet om den sluga industrialisten och ej när den goda kommunistiska produktionen finns låta lura sig.


Goda kommunistiska operativsystem där förutom några kinesiska - kanske också förslappade? - ett alternativ från mer hardcore kommunistiska Nordkorea finns: Red Star OS.


Trots det har de kinesiska forskningsarbetarna låtit sig luras av så väl slav-industrialisten Apple som Adobe. Vilket framgick när jag som mer medveten arbetare i den ideologiska svenska förskingringen ej förföll till att använda Adobe-anti-kommunistiska-program utan korrekt använda min maoistiska anpassning av Emacs för att läsa pdf-filen (det tar ibland lite tid när man är ovan vid en teckenuppsättning man inte hunnit att lära sig och få tabell-anteckningar på plats men att äventyra allas större värden är givetvis - för alla trodde jag - ej acceptabelt):


Läsande artikeln minns jag mina egna år i den kinesiska Baidu-gruvan. Inget ger sådan tillfredsställelse som hederligt gruvarbete. Jag kan bara önska att det hade varit en riktigt Sovjetisk eller Rumänsk kolgruva. Ända med min gamla ishacka jag köpte för 20 år sedan undervärnplikten och en spade bredvid datorn får man ett gediget stöd moraliskt stöd. Baidu ska ej underskattas för vad som ges via internet (snarare än nödvändigtvis mobil-data som jag vet mindre om här) som gruva.

Jag hoppas att övriga arbetare på Baidu kritiserar bort all förrädisk verksamhet där jag anar att ett gömt berg måste finnas när man så är direkt första gången man läser deras publikationer ramlar direkt på anti-kommunistiska konspirationer med amerikanska jätte-industralister.


Measuring Economic Activities of China with Mobile Big Data
Lei Dong, Sicong Chen1, Yunsheng Cheng, Zhengwei Wu, Chao Li1 och Haishan Wu,
Big Data Lab, Baidu Research, Baidu, Beijing, 100085, China School of Architecture, Tsinghua University, Beijing, 100084, China


Dessutom upptäckte jag referens till någon Ali i adobe-filen. Kan detta vara någon separatist från Kinas östra regionerna?


horzAlignenum SliceHorzAlign default

Efterforskning i Wiktionary och nyhetssökning kan skrämma vilken rättrogen maoist som helst. Horz torde vara kodord för horse vilket Wiktionary kan förklara det troliga sammanhanget här för:


"(slang) The sedative, antidepressant, and anxiolytic drug morphine, chiefly when used illicitly."

Från: Horse

Och morfin framställs ur opium. Kinas gamla koloniala slavkedja. Vad frihetens fiender i ondskans industrialister tillsammans med sina brittiska drängar i brist verkligt fria tankar säkert förfallit till att tänka sig ska ta Hong Kong tillbaka men nu kanske med fastlandet.


Slice förstår vi av den av och till vanligare preferensen bland kinesiska subkulturer att använda bladet eller yxan som vapen. Också förrädiskt. Här kan vi lära av Lenin och Leon Trotsky (verkligen att konceptet av den eviga revolutionen för tankarna till något av "uppdaterings" eller "bug-fix" som lokaliserade mass-revolutioner på allt som likt Baidu förfallit ner till moraliskt fördärv) såväl som Medborgare Mao: Revolution kräver geväret. Vid sidan om rent tekniska fördelar gäller ju också att sabeln i Ryssland liksom svärdet i Kina olämpligt kan uppmuntra till osunt intresse av kulturhistorien där det svagare sinnet ibland kan fixera och förledas av att läsa om rikedomar och de maktdemonstrationer gigantiska krigståg uttryckte. Medan man svårligen kan se ett gevär utan att tänka på Lenin. Varje god kinesisk arbetare som ger sig ut för att jaga moralen tillbaka i landet ska självklart bära geväret tågande med soldat kamraterna som i gamla goda tider innan världs-industrins penningar köpt dem tillbaka in slavfabrikerna.


Kinas arbetare liksom vi levande under förtryck kan inte annat än hoppas - om inte arbetet i Kina ska behöva göras om med oss här när vi går in i friheten - att detta inte är ytterligare ett tecken på att Medborgare Xi säljer ut friheten för industrialisternas mutor. Flera månader nu har vi diskuterat att skriva ett brev till Kinas arbetare understrykande att de vaksamt behöver minnas att utan den kollektiva felkontrollen och korrigeringen via kritiken fylls friheten av omoralens ruttnande lemmar.


Minns hur omoralen och förräderiet fick Arbetare Sovjetunionen att ruttna bort...