Förutom "Psuedo human": "Pseudo law" (bl.a. roller som avspeglar stereotypiska bias)

2016-01-08

I en liten fortsättning till:Visade det sig att förutom pseudo-humans (ex. orcs, dragons, snow man, negro m.fl. fiktiva entiteter som beter sig som människor) att den besläktade pseudo-law fodrades för att hantera ett antal roll-beskrivande epitet som tenderar att från statistiken samtidighet i ord från underliggande analyserade meningar tenderar att komma högt i clustering "law" men som är stereotypiska.


Från Clint Eastwoods rollkaraktär såväl som antar jag bra mycket annat punks (jag var faktiskt lite förvånad över den och förövrigt tror jag den första jag såg). Vidare hippies, gypsies, stooners, negro m.fl.


Stooner illustrerar en delvis stereotypisk men också exanderad definition för att korrigera diverse roller argumenterat inte alltid stereotypiskt. Och vi önskar ej stooner i law därför att det ej är tillräckligt tydlig roll i kontext:


  • Ej nödvändigtvis inkluderande - åtminstone ej som bevisat utan kanske endast epitet-relaterat - cannabis-användning.
  • Och sådan användning är inte ens längre för en försvarlig andel av nyhetsproducerande entiteters geo-hemvist för engelskan längre otillåtet (d.v.s. för försvarliga andelar av USA).
  • Vidare är det ej den övergripande förlängda preferensen som är otillåten utan snarare i den mån olaglig som sådan en faktor för att bedöma sådant som vård, längd på fängelsestraff o.s.v. givet en hårdare bevisad problematik (ofta implicit i det praktiska åtminstone inkluderande att det är manifest där det orsakar samhällsproblem eller givet det senare tidigare och från det föranledande sådant som regelbundna drogkontroller via provtagning).

Också hade vi bl.a. rapper. Antalet personer som kan välja detta epitet för att beskriva sig själva bör vara gigantiskt större än det antal som tenderar att dominera nyheter. Huruvida de nyheter relaterat brottslighet bland den senare grupper når egentligen långt nog för att ge effekten krävande detta om ej brott i sig ökar på nyhets-synligheten försökte jag ej bedöma.


Ett antal roller som tenderar att sättas på protest-rörelser i diktaturer sättas också här. Besläktat säkrades upp att diverse roller relaterat krigsförbryttelser finns i Law (vilket också kräver en del manuellt för start från atrocity, atrocities och tribunal om jag minns rätt).


Filtrerar man inte bort psuedo-humans tenderar förövrigt en del av dom dyka upp relativt högt / indikativt här också. Om jag kommer ihåg rätt orcs och vampires. Orcs:"From Middle French orque, Italian orca, and their source, Latin orca ‎(“type of whale”).

Noun
orc ‎(plural orcs)

Any of several large, ferocious sea creatures, now especially the killer whale. [from 16th c.]"

[...]

"Probably from Italian orco ‎(“man-eating giant”); later revived by J. R. R. Tolkien, partly after Old English orc ‎(“demon”).

Noun
orc ‎(plural orcs)

(fantasy, mythology) A mythical evil monstrous humanoid creature, usually quite aggressive. [from 17th c.] "

Från: orc | Wiktionary

Börjar jag emellertid misstänka har något defunct i sig (och ev. vampires också). Men jag antar att alla filmerna efter de tre om Sagan om Ringen (jag såg ingenting efter dom tre) kanske var större än man kan föreställa sig från den ganska undermåliga prestationen där (inte för att orcs vad jag minns hade särskilt stort utrymme i utanför silmarillion efter att dom här andra pseudo-humsn - elves - bryter sig ut ur gudarnas diktatur för att bekriga den divergerade guden Mekor - och sista boken i trillogin om härskarringen).


Ett värde med psuedo law är inte uteslutande att filtrera bort defekta roller relaterat law utan också möjliggöra dem att agera funktionellt i relationer vilka inkluderar historiska företeelser. Kanske är värdet här tydligast av witch skapande en enkel väg att förstå kopplingen till diverse rättsfunktioner som kan förekomma samtidigt med roller häxa. Eller likartat rörande slavar som befriat sig. Och bra många fler roller som än idag uppvisar stereotypiska bias sällan korrektare där än för individer allmänt.