Försiktigt börjar 2016 kännas lovande

2016-01-11

Jag kan uppleva att en hel del sista två åren kommit i negativ polaritet lite för snabbt för att inte inducera en tror jag egentligen mindre konstruktiv cynaisk natur hos mig. Reducerande en god tro på människan. Det är därför utan djupare analys som tror det värdefullt av mig att ta följande som ett positivt tecken utan att försökt ge mig på att finna orsaker till den ganska lika troliga eller troligare neutrala bakgrunden.Natur polaritet mer i som jag beskriv löst cyniakst är egentligen inte de-motiverande för mig allmänt men utan att egentlig insats mer egna intressen reduceras gör annat man kan intressera sig för mer allmän-mänskligt i värde (som jag om ej så egentligen ej ser en kostnad för eller ens negativt upplevd förlorad tid - rent av värde periodvis om inte direkt ekonomiskt för att uttrycka det magnituder ovanför snällt).


2016 känns lite ljusare och det säger jag i samma menings-domän jag Trump:ifierat varje existernade befolkningsgrupp och entitet från 2015. Därmed inte sagt jag haft fel i - eller inte fortfarande har det - att frågan är fylld av när inte moraliskt korrupta eller värre varelse, fyllts upp med en förslappad / ovanför överdrivet försiktig, eller vad helst det nu är som gör att man klarar en god nivå på att klara försvara sin rätt till att vara människa i sitt lad hos så många långt nedanför nivå av faktisk risk.


Sedan var det kanske inte bästa alternativet att införa termen lat inföding för att beskriva fenomenet. Men det gick inte sökande något gemensamt begrepp för vad jag såg i Sydsudan och Kina både så olika men ändå så samma för att hitta något annat. Aspekter av den negativa stereotyper stämde rent emotionellt och kognitivt för mig så väl med begreppet att jag inte såg hur jag kunde välja något annat: Det kändes så korrekt. Ända till mitt försvar (jag känner väl den konkreta kostnad systematiskt som missbruk av stereotypiska termer med negativ pay-load innebär) att jag också använder den på såväl svenskar, danskar och amerikaner.


Jag hoppas verkligen på att 2016 är året när reduktion i det cyniaskt tar ner nivåer till långt under något i närheten av vad vi för ex. såg ett tydligt uttryck av. Och att mer begynnande människoförakt ej fortsätter.


Någon form av rimlighet i tid möjlighet att hela folk (verklighet i Sverige här också i den mindre värld av utmaningar man nu har behov att klara av) kan underprestera så fortgåedne allmänt försämrande sig utan att en insikt och motreaktion över varierade områden skapanade en implicit förbättring måste komma.


Viktigt att försöka skapa bra och försvara vad vi som människor uppnått och förstått är värde vi har rätt till.


2016 känns som ett år med segrar för människna i mer än en fråga och geo-lokalisering. Jag känner så och kände ej så ens runt nyår och ej heller 2015 övrigt men kanske enstaka undantag under kortare period.