Röst och Känsla: Rätt röst för att tydliggöra de lugna och trygga kvaliteter folk gillar

2015-04-20

Mörk och lite långsammare tal känns kanske lite vänligare för annat "folk" vi kanske behöver fördumma ner oss lite till så att dom inte blir nervösa och agiterade när vi landar i deras mindre värld:


"Low frequency, continuous sounds are far more comforting to distressed individuals than intermittent sounds, acoustic techniques which mothers tend to naturally use when trying to soothe newborn babies."
[...]
"Intonation, meaning the pattern of the pitch changes in a voice, is very important with male voices that are low pitched and follow a rising melodic trend being deemed particularly untrustworthy. The same is true for low pitched female voices which tend to fall while speaking."

Från: Is your voice trustworthy, engaging or soothing to strangers? (2015-04-16) | The Guardian

Eller åtminstone mindre relativt genomsnitt (jämfört med den som talar snabbare) krävande i beräkningskostnad per tid såväl som mindre sannolikt kanske troligare initialt riskera att utlösa tolkning av att något problematiskt kan ha inträffat (vilket en del personers default ibland kan ha som effekt om de talar högt och snabbare kombinerat med att mer oväntat börja tala eller bättre sagt ankommande scenen).


Fler konkretiseringar från The Guardians reportage:


"In general people who speak a little slower tend to be perceived as more friendly or benevolent while we often associate things like competence and authority with people who speak a little faster. But there’s a certain sweet spot to it, if you speak too fast then you sound nervous."

Från: Is your voice trustworthy, engaging or soothing to strangers? (2015-04-16) | The Guardian

Jag som är en lite lugnare personlighet som gärna tänker till för att hitta en trevlig jämförelse tänker så klart på barnvänliga, kognitivt funktionshindrade och avslappnat harmlösa Björnen Baloo från Djungelboken.


Bagheera kan mer långsamt talande förledas tro är kompetent och målinriktat från hans bedrägligt "stressat överdrivet" snabba tal och springande fram och tillbaka i djungeln medan han när vi tänker efter är en av de mest problematiska förebilder de svenska barnen möter under julen. Oavsett hur afro-indisk Bagheera är så är han mer än racist en folk-fördrivare ute efter att etniskt och genetiskt rensa djungeln från Mowgli som ska fördrivas till människo-byn.


Mer Baloo kommunikation

Men nu ej från sävliga The Guardian som fyller upp med hela stycken runt resp. tips utan med den kompetenta energi-snabba punktlistan:


  • Tala långsamt - men inte nervärderande åt andra tänk mer lite "långsam kognitivt" medfött - och med låga toner.
  • Låt meningarna avsluta naturligt lägre så att de inte falsk-predikterar dig indikerande att du kommer påbörja någon ny mening fast du är klar.
  • Men sluta inte riktigt helt att göra ljud och "språk": Bromma fortsatt lite lågfrekvent lugnande samtidigt som du nickar uppmuntrande mot den du talar medan de svarar.

Verkar personen vi språkar med (språkar är vad våra trevligt naturligt lugnare "etniska svenskar" från Norrländskt inland - d.v.s. vad helst i Norrland -, Närke, Dalarna och allt mera vad det kan tänkas heta: Språka är korrekt lugnare när du ska instruera personen). ) dessutom förklara något för dig denna upplever som viktigt eller bara tycks behöva en belönande boost så han kommer fram någonstans (eller lika bra omvänt om de förringar dig - vilket av och till är en bra sak man kan bygga lite vidare på här uttryckande något självklart) kan du gå upp lite i ansiktsuttryckt men inte så mycket att det stör samtidigt som du synkroniserar lite med deras tal rent motoriskt och försiktigt med kroppsrörelser.


Är du i en stor grupp (del av publik) där mycket visuellt brus finns kan du rent av toppa med att göra en uppmuntrande symbol med din tumme så att det märks att det var för dig bra information du kommer ha glädje av. Nicka lite extra innan också så att du fångar upp gaze så att det inte är bortkastad energi att engagera dig för att stimulera den kognitiva leveranskapaciteten hos den du talar med ty gör du dom lite större relativt dig blir de lite större relativt alla ett tag och kan leverera ut lite mer allmänt. Du kan innan samtidigt som du nickar lite extra också klåttra lite extra på pappret, iPad, Palm Pilot eller ej dumt här ersättande din mer trendiga PDA men den såväl synliga som riktigt slöa PDP-11 med det godtrogna lite dumma VMS (dock bedömt från före 2000).


Underskatta inte det komiska

Svåra sanningar kan man ibland uttrycka bättre i det komiska. Eller när vi behöver föra över lite visdom till en specifik person vi redan fördummat ner oss till göra det genom att diskutera "dom andra" / "folk i allmänhet" / "dom vi pratar med" snarare än folk som pratar just till oss berättande något om oss själva.


Möjligen men inte helt säkert kan "konceptet" vi diskuterade här utifrån The Guardians artikel hittas längre bak (säg runt 2009 - 2010) diskuterad som den "den lugna rösten". Om så är konceptet oavsett om så uttryckt eller inte syftande bredare och inte egentligen särskilt för röst så mycket som hur vi hanterar personer under akut emergence vi egentligen kan göra ganska lite för konkret annat än att försöka se till att de inte stressar sig irrationella när de behöver hantera akuta problem kanske relaterat personlig säkerhet.


Konceptuellbild från Kriget seger i energieffektivitet: Vapeninnovationens hastighet relativt fiende och vårt försvars- och politiska-systems förmåga att tillämpa vapnen vi skapar (2013-05-02) som kan få maskera sig som Bagheera här: Är det större kattdjur oavsett gula lejon, svarta pantrar, eller vad helst ser de i all ärlighet ut ungefär de samma för mig om de är ungefär lika stora. Katter är alltid katter och når svårligen upp till människans gamla jaktkamrat hunden. Kattdjuren är alltid ute efter gratis mat utan att bidra med något funktionellt: Naturligt lite lata. Hade inte Bagheera varje jul kommit med sin rasistiska propaganda hade jag kanske ansträngt mig mer.