Överraskande imponerad av NYU Department of Psychology som dock skulle gynnas av riktad finansiering med NLP-praktiskt "mål"

2015-04-01

Rörande sökning rörande mindre mitt defekta i Determiners vs Stopp-ord så mycket som runt det allmänna området imponerades jag överraskande mycket i mängd artiklar lästa av samma person:För artiklar är oavsett författare eller bredare runt samma ämnen följande sida bättre:Vi hittar bl.a. diskussion rörande determiners som indikation specifikt avsett rörande del i hjärnan jag åtminstone innan troligen inte kände till (det var ett tag sedan jag läste forskning väldigt nära delar i hjärnan och ibland känns fenomen som helt nya för mig för att någon dag sedan vara vad jag inser att jag redan läst när jag ej läst allmänt inom området ett tag): LATL. Vi såg besläktat samma fenomen rörande adjektiv begränsande vad avses. Liksom en tolkning avseende effekt av adjektiv varande kanske design fixation eller frame bias (ibland kan sådant också vet jag påverkas av intern-funding men det är nog inte fallet här) hos författarna rörande adjektiv man såg mindre som property likt ex. färg och istället när ej så discourse viktiga medan jag skulle säga att resp. kanske aktiverar enligt samma princip (jämför med att vi säger my deadly sick mother därför att sick ligger närmare property hos mother i mening av troligare tidsstabil aktivering av dess representation över relationer eller tänkbart via adderandet av sick medan vi förstår deadly från detta likaväl som att parsning och intensitet av deadly kan ses avslutad i mening av dess vikt kan få verka som given till vad sick ger utan särskild hänsyn till noun representationen: Varande en av få saker jag åtminstone ännu har någon form predikterbarhet från min djupare noun phrase parsning till data utanför det - Och om jag istället säger deadly red mother skiljer det sig inte - men varande också renare i effekten - medan deadly bad skiljer sig tydligare - om jag minns rätt här).


Följande bedömde jag som kanske inte intressantare än en del annat jag sparade ner men mer relevanta den första interna länken (av ett större antal ned-sparade medan jag fortfarande utgick från närhet till första artikeln i listan jag nådde först):I såg också (troligen inte länkad ovan - ev. annan författare) såg också en studie jämförande en skattning av komplexitet mellan subjekt-bias och objekt-bias för "psykologiska verb-koncept" likt (a loves / hates b: subjekt bias, a annoyes / angers b: objekt bias) där man noterande en tänkt större complexitet för objekt bias. Rörande objekt bias gäller tycker jag mig minnas från bakåt relaterade skapandet av ämnes-kategorier med tillhörande verb-argument en del (två åtminstone) exempel på kan hittas nu till ett par månader bakåt att vi har tämligen stor andel verb med argumenterat negativ eller farligt kontext (i sig inte helt ovanligt för just verb rörande antal unika utan hänsyn till deras frekvenser). Oavsett det med högst eventuell påverkan har vi för objekt-bias vad som i linjär-ord-ordning för objekt-bias vad som inte enormt skiljer sig från den typ av noun-fras jag gör just nu och diskuterar också tidigare. För subjekt bias ges a som given och en egenskap av den förklaras och något behov av att manipulera a för att förstå intensiteten (likt sick mother tidigare) finns inte p.s.s. medan vi för objekt-bias just gör något jämförbart med detta. Att vi får samma likhet som här mellan objekt-bias och noun phrase för alla typer av verb betvivlar jag dock: Tänkbart ska det vara adjektiv-nära verb (absolut inte running där det hela fortfarande pågår och dess eventuella påverkan till en varaktig förståelse och representation ej är klar - jag har lite svårt för stative och state som verb-typer men det är väl vad man kan kalla vad vi ex. vill avse här men om värden för något annat visar på jämförbar effekt så vill jag inte utesluta dom heller).


Vi har också denna utnyttjande få-dimensionella feature representationer av koncept mer i tradition av natural language processing som man mycket föredömligt kombinerat med mätningar och tester vanligare inom avbildning av aktivitet i hjärna:Generellt känner jag relativt andra författare tydligt över-läst frän New York University (får en att minnas mitt var tredje- till var fjärde år återkommande sökning efter en artikel rörande en algoritm jag aldrig - ej heller nu - riktigt minns namnet på men först läste hos Nyu.edu ungefär kallad multi-dimensionell-entropy eller liknande för att ta ut intressant korrelation).


Samtidigt nära liggande vad jag sökte - bättre än så samlat kraftfullt lokaliserat ännu någon annanstans - men ändå inte riktigt exakt ändå. Utmärkt exempel på vad som skulle vinna på tydlig finansiering där man i finansieringen också har ett praktiskt perspektiv på den cross-topic dimension som är svagast som normalt förväntad. Cross-topic i mening av att man föredömligt i flera studierna söker förstå området från psycholinguistic, avbildning aktivitet och lingvistik - resp. svagare än lingvistik natural language processing driven statistisk. D.v.s. boost funding med praktiskt perspektiv på det sista. En del kanske felaktigt tolkad rörande såväl som någon till var att det förvisso nog var finansierat utan större problem men ändå kändes lite intern-gemensam-budget finansierat vilket har som sido-effekt att smalare mål som kan utvecklas vidare inte alltid får samma tyngd.


Saknande gemensam tagg för vad jag gör just nu och av och till kommenterat tog jag några av de sista inläggen runt det:Länkar bakåt i dem lär peka ut fler tror jag.