Nordkorea: Gruppens förmåga att självorganisera förståelse under svåra omständigheter

2013-12-18

Uppenbart en sedan länge aktiv medbrottsling - vidare oavsett moraliskt karma-inducerat av det med all rimlighet om nu ev. inte dement full förståelse av riskerna -The Big Boss i kontext som dessa vill ju gärna ses som den stora fadersgestalten men kan när det nog både ofta är förvirrande såväl som övertydlig och med ständig konkurrens i middle management i rent av kamp på liv och död kräva uttolkning.


Det sägs här att det på ett par ställen i större delar skapats en lokal dold - ej på något sätt revolutionär eller egentligen konkurrerande mening - subkultur där militär på mellan men hög nivå uppsöker några betrodda äldre med tvister eller behov av att förstå personligt såväl som gemensamt vad nu egentligen ledaren ska ha menat så att man inte i onödan skadar varandra. Det är väl knappast helt svårt att i alla fall spekulera om några möjliga profiler här givetvis gamla i sammanhanget, ej direkt avlägset men ej heller tiggande nära The Big Boss, något lite för gamla för att varra vaad någon behöver oroa sig för att konkurrenter om poster och knappast heller den större makten vi nog troligt kan utesluta att någon över 65 år ser som meningsfull att törsta efter, men samtidigt med kraft att givet en tidigt mindre förståelse av behovet hos fler kuunna garantera att varken dom eller de som söker råd riskeras alla säkerhet genom att prata om det olämpligt.


Jag tror sådant ger något av den stabilitet och balans till den yngre relativt dessa personer åtminstone i det militära (om än kanske inte politiska) oerfarna högsta ledaren den nu avrättade Chang Song-thaek spekulerades ska ha tillfört Nordkorea. Kanske var skillnad i sårbarhet för samma kraftiga vågdalar och i individens perspektiv nära komma emot dem tsunami-liknande toppar för själva entitet som sökte skapa detta att The Big - här av människans självorganiserande flockdynamik trots dikttur naturligt balanserad lite mindre via "grupp-terapi" funktionerna under äldre kulturbärare som växtfram - Boss gjorde det med utgångspunkt från sig själv medan dessa två lite "självorganiserade" grupper är ett flertal och därmed vad som i storlek kan jämna ut turbulensen. Gruppen av flera gör det både troligare sundare såväl vad som blir en naturlig del med förståelse av att värdet finns utan kostnad men fodrar respekt för att inte äventyra sitt eget såväl somövrigas liv. Det får mig att fundeera om vi kanske naturligt - om än inte lika tydliga jämfört med lite möjligt annars i en diktatur som denna - naturligt ofta kan hitta liknande funktioner.