Riktad information - Övning I: Ledtråd

2013-11-21

Riktad information - Övning I: Symbol-grupper i produkter med nationella och internationella drag kompletteras här med en ledtråd.


Vi har tre föremål från Sverige d.v.s. två förutom den mer uppenbara kaninen från Bamse.


Och flera föremål från Asien i kulturell mening inkl. Kina d.v.s. ej uteslutande Japan.


Vidare minst ett föremål från Afrika. Detta föremål är avsett för samma sak som ett mycket större föremål också från Afrika jag oftare använt i foton genom åren sedan jag inhandlade det.