Monument argumenterar i valfri riktning: Kraften i Barsebäck vakar energi-effektivt över den svenska folksjälen

2013-10-19

Monument - såväö som Globan och likande funktionellt spatiellt inkluderande - är kraftfulla symboler. Till sin natur tenderar att ha flexibel riktning med hög frihet att addera dem till varierade kontext eller argument. Gemensamt när vi skapar nya monument finns alltid riktning nära slösande eller upplevt irrationellt där monumenten används förstärkande oftare till större frågor relaterat ekonomi. Något vi väl känner igen i Sverige från Globen-slagen där ansågs dyrt såväl som något varierat hur det adderades till annat indikerande mer systematiska problem hos olika entiteter lite varstans.


Kostnaden behöver givetvis inte alltid vara verkliga i meningen av att det kommer uteslutande ett positivt ekonomiskt värde även om vi inte kan se det direkt relaterat. För att ta ett mycket trivialt exempel ej korrekt täckande upp området (som jag ju diskuterat tämligen omfattande några år bakåt när jag gjorde ögonblicksbilder, nnteckningar m.m. i samband med att jag tittade på sambandet själva symbolen i språk till dess fysiska nära nog lika konvergerade betydelse) kan vi se hur mod, intensiteten hos personen, att det är mystiskt och lite farligt, möjligen en del "erotiska" stimulanser m.m. adderar till den existerande bakgrunden av avgränsade turistmål d.v.s. det går att använda den förstärkande effekten lika gärna för att stimulera turism som att indikera reducerad förmåga att förstå kostnad och ekonomi hos någon. Det är verkligen upp till den som vill argumentera att använda det som önskat (beroende av övriga argument mer eller mindre förstärkande där det i sig också kan realisera mer eller mindre av ett tänkt maximum själva monument-konceptet kan donera):


  • Chinese police hunting mysterious female streaker posing nude at Shanghai tourist trap (2013-10-14) | National Post


  • Vi bör också se att det representerande för individ en viss ansträngning, risk eller bromsande från upplevd konvenans att det är delvis en statistisk fråga om distribution huruvida vi får uttryck (om ej planerat) och hur mycket. Större stad och mer intensitet allmänt eller upplevt rationellt relaterat situationen ökar sannolikheten.

    Samtidigt räckte ett uttryck bra gjort för att märkas tydligt utanför just resp. plats mer begränsande publik. Binärt när det väl märks i meningen förekommande donerande excess-kraft när vi ev. tittar djupare på det längre än bara rubrikerna.

Men tar vi de kraftfulla vakttorn Skådespelare Järegård tar fram i coping-beteende för att ge stadga och minnas en sundare under den längre tiden kända mentala centralitet han nednött av vad han känner är en mindre kultur ("danskdjävlarna" som han inkorrekt uttrycker det) börjat tappa. Samtidigt precis som det är en positiv-stärkande symbol för Järegård gäller att de i symbolfrågan långa perioder varit en lika stark symbol talande både mot dem såväl som donerande uppmärksamhet mer allmänt till miljöfrågorna. Både i Sverige såväl som Danmark.Såväl synliga från Danmark - enkelt för Järegård att se med kikaren - förstår vi att de både kan provosera dansken såväl som kanske bjuda in till något industraiellt större (om det nu fortfarande gäller: åkande tåg genom Danmark förvånades jag över hur mycket mer än som jag trodde mig minnas från skolan bara jordbruk som fanns - verkande ungefär som Sverige söderut: Om så kanske Barsebäck är viktigt för mycket mer än energin för att vara den fysiskt gigantiska symbol att välja att se mer av om dansken i annat tolkas problematiskt i upplevelse gå förbi Sverige - ett robst skyddande lager runt själen donerande tid att återhämta oss om så någonsin behövs ty vi vet ju att efter all prestige dansken satt till dom två tornen lär de aldrig bygga något liknande själva). Två perspektiv som kan mötas över en gemensam bro.