Keeping the peace

2013-10-30

I realitet - med ökad komplexitet vad vi märker mindre av - är lagen samhällets eller flockens minsta gemensamma samarbete (kontrakt m.m. vara mindre än det gemensamma men reglerat av det). Konstapeln bevaar freden geenom att visa sanningen i samarbetet utan missbruk eller fuskande så att vi inte var och behöver göra det också.


Saknas de gemensamma lagarna för flocken men konstapeln existerar gäller vanligen att en mindre flock existerar där lagarna är deras minsta gemenskap men gäller tvingande också övriga oavsett när om alls aktuellt för den mindre flocken. Samarbetet är falskt. Den mindre gruppen har separerat sig för att parasitera blodet från den större flocken. Svält, sjukdomar, mord eller massmord är också vanligt.


    Välbalanserad polisman i ett gott samarbete bevarande freden.

När två sanna flockar står emot varandra - när betvingar sin falska lag på den andra för att mörda och parasitera - gäller att det inte bara är en fråga om att organisera en konstapel. Du kan också behöva organisera ett försvar. Eftersom stridande mellan större flockar ofast är mycket dyrt är det mer ovanligt mellan två flockar som båda uttrycker ett sannt inom resp. samarbete d.v.s. har fria val. En diktatur kan dock hamna i vilken vansinnighet som helst: för få kontrollmekanismer existerar och kostnad just för den parasiterande flocken kan vara obefintligt.