FN-veto inlagt av Saudiarabien

2013-10-18

Och om FN-världen inte redan stannat hade den kanske gjort det. Kritiken är riktig och sedan år. I mycket kanske skadan redan är realiserad sedan ev. närmare ett år. Men därmed tillsammans med att FN är mer än vanligt impotent kan man ju verkligen strunta helt i det hela och göra något vettigt med tid och pengar istället.


Samtidigt rörande de kemiska vapnen och åtgärder där får man först tänka att rimligen har Ryssland en hygglig bild både av hur illa det varit i struktur resp. ungefär hur benägen mellan helt otroligt till att dö om nödvändigt i något förändrande för hela regionen al-Assad med kamrater det är. De är ju med i samma supportgrupp så att säga där man nog delar både det ena och det andra de kanske inte berättar för andra.


"The reference to proliferation appeared aimed at both Iran, which Western and Gulf Arab states fear is using a civilian nuclear program as cover to develop atomic weapons, and at Israel, which has long been believed to possess a nuclear bomb."

Från: Saudi Arabia, angered over Mideast, declines Security Council seat (2013-10-18) | Reuters

Själva konceptet att under hög-stress få för sig att det kan vara vettigt dels att dö och vidare göra det stort i mening påverkande flock i intensitet är ju inte alls ovanligt. Mycket problematiska incidenter inträffar ofta (i Sverige var kanske dåvarande militära medarbetaren Flincks skjutande den värsta sådana). De flesta har inte särskilt stora resurser att skapa oreda med men det gäller ju nu inte någon av värdens diktaturer. Eller omvänt bara önska förstöra något men leva vidare själv (att jämföra WI, WII, mycket innan, Lockerbee, sönderfallet i flera länder i Östafrika pågående, diverse irrationella våldsuttryck pågående bl.a. Egypte och mycket mer). Förutom allmänt högsress ökande dessa risker under pågående konflikt kan det ju mer direkt räcka med en granat-skärva förvirrande dom biologiska neuronernas nätverk för alla möjliga problematiska beslut ska fattas. Att några egentliga säkerhetsmekansimer för att filtrera diktatorns beslut finns är ganska tveksamt.


Men utan UN eller för den delen EU - vad istället? Låt mig föreslå Unted Kingdoms för UK, Sverige och Saudi Arabia. Vi är ju alla kungariken. Mycket sämre fungerande än åtminstone UN lär det inte bli och säkert billigare för alla medlemmar. UN har ju i säkerhetspolitisk nära nog helt nu konvergerat till ritualiserad dans där man kan visa upp sig men heller inte kan eller får fatta beslut. Och det är jag säker på att åtminstone Sverige och UK kan bra med sina monarkier och vad jag tror Saudia Arabia kan vara intresserad att lära mer om från oss.


Tänker jag rätt om Egypten? Kan Sverige få en gratis fregatt?

Det är antagligen korrekt att ta med dem som exempel. Samtidigt får jag erkänna att jag känt viss beundran för hur slugt deras militärer tar egna intiativ till finansiering.


Just när amerikanerna både fått börja låna fett igen och tycks ganska eniga om att det kostar dem mycket mer pengar att låna vekt lite för att spendera - antagligen göra sig redo för spending rampage givet alla miljarder redan förlorade efter flera dagars zero-budget äventyrande Obama's och kongressens samlade ekonomiska landvinster senaste tio åren - håller sig den omvärlds-nyfikna Egyptiska generalen chansen riktigt att förklara behovet av stridsflygplan m.fl. helt säkert pro-ekonomiskt korrekt stora amerikanska utgifter.


När nu Sverige har en sådan gigantisk gräns med NATO - potentiellt kostande hur mycket som helst - varför egentligen inte ta chansen medan den nya amerikanska offensiven mot finansiella problem pågår? I värsta fall trots allt kanske de vinner den här gången och inte behöver spendera lika mycket om något år.


Jag tror rent av amerikanen gillar sådant. De har ju debatterat flera år om hur man rätt ska spendera alla extra pengar man importerar så förslag korrekt i oroliga tider manligt krigiskt uttryckt är säkert välkommet. Och i rättvisans namn om Egypten mot förmodan klarar att få tillbaka flygplanen nu indragna som jag förstått ska väl vi åtminstone kunna klara att se till att vi får en fregatt?