Den relativa makten pornografiskt visualiserad

2013-05-08

Hur vi bedömer och upplever världen i makt och pengar såväl berusningen är genomgående den relativa förändringen. Från det tillstånd vi stod på, på det vi är och dit vi går där förändringens upplevelse endast för små intervall ligger i linjära samband. Tidsperspektiven för upplevelse kan emellertid skilja sig: när perceptionens omedelbara är det kortare medan vår inlärning i kunskap tar längre tid att förändra sig (likt utan att kontrollera det exakt gissningsvis flera veckor för en smärtpatient att reducera morfin-tolerans kraftigt).


I inlärning har vi gärna preferenser. Och preferenserna kan lika i vad vi gärna vill se som grova domäner av belöning (och som organisatoriskt tycks motsvara ungefärlig bit-vis ej omedelbart övergående aktivitets mönster i hjärna). En domän är den relativa makten. I dess extrem-pool törst och hunger efter värdet flocken representerar.


Att äga flocken är den ultimata belöning. Är nu inte penningens abstrakta värde endast vad som kan ha värde verkande på vad jag kontrollerar i min flock? Själva substratet.


Game of Thrones undvek jag länge att titta på. Jag läst flera av de tidiga böcker till ungefär hälften i den då sista.


På många sätt ett oerhört imponerande litterärt-arbete. Vad som kom att störa mig kontinuerligt märkbart var inte så mycket spelutrymmet för den relativa makten i alla doss inter-flock-former utan ej heller att de moraliska frågeställningarna i händelserna är många i det grovt människofientliga.


I stället att domänen för vad som är den normala bedömningsnormen förändras stegvis. Jag har svårt att se att i så kraftigt nära grundläggande reward-dimensioner att det är vanligt att tänka och riktigt notera det för dom personer discourse leder till att identifiera med. Ex. om jag minns rätt deltog The Bastard redan i bok ett i en avancerad tortur med kniv-vapen för några fångade personer som försökt ta sig över en fysiskt om än troligt ganska imaginär-gräns.


Jag fann emellertid en fascinerande glädje (inte fö r att jag kan bedöma efter att sett 1.5 avsnitt om någon skillnad finns kring detta) men hur fascinerande visuellt tydligt våra imperativa händelser är från kontroll av borg, makt och vålds-imperativ i familj, mord, konspiration om att uttrycka emergens i flocken, paranoia över vad man själv i en riktning uttryckte förändring mot i stor mängd, romantisk dominans o.s.v.


Värt att minnas är att oavsett vilken vår mest betydelsefulla last eller domän för last är där jag tror att makt är den mindre vanliga gäller i sådana extrema excesser vi har uttryckta i Game of Thrones att tolerans kommer. Det beskriver mindre vad som är beständig verklighet utan mer kokainistens tre veckors access. Sådant fodrar enorma dos ökningar för att bestå eller i brist på det men med den extrema makten samlad förfaller du snabbt till de där möjliga och vanliga lasterna just i droger eller relativ makt i den lilla gruppen (al-Gadaffi ger oss en del exempel inkl. kokain, harem, tortyr m.m.). Eller under en prospekterande period den ständigt större makt-ansamlingen att sortera in under den Goda kontrollen (jfr Hitlers fascinerande världsbild där berusning i relativ makt antagligen förstärkt via droger gav som inte helt förvånande också paranoia).


Det vore tror jag mycket olyckligt för någon att tolka makt-pornografin som varande något annat än just det.