Beijing-polisen: Chens husarrest var olaglig

2012-05-01
Hela händelsen med Chen Guangcheng flykt har trevliga egenskaper: Det påminner världen inklusive USA om det kinesiska folkets problem. Samtidigt lyckas det och demonstrerar att den enskilda individen och samarbetande medborgare tillsammans kan göra positiv förändring.

Följande är också intressant:

"Since blind activist Chen Guangcheng was being held under illegal house arrest by local Chinese officials, his only offense in escaping from his rural home has been to embarrass his captors. Even police in Beijing seem to acknowledge this, saying he broke no laws, according to his supporters."
Supporter: China police admit blind activist’s escape was legal, despite local security cordon | Washington Post

D.v.s. om denne ej begick brott som flydde från husarresten var denna i sig olaglig. I Kina gäller ju att varken polis eller domstol (eller försvar) är separerat från kinesiska kommunistpartiet. Kommunistpartiet är ju sedan i sig relativt dess medlemmar i hierarkier och alliansgrupper både "globalt" och lokalt motsvarande geografi, vänskapsgrupper, "branscher" m.m.

Även om politiska skeenden i Kina just nu internt i kommunistpartiet kanske är lite mer spända känns det som att flera under året och indikerande kommande förändring inte är negativa för möjligheter till positiv förändring. Samtidigt är det viktigt att man har styrka att klara att nå de första förändringar som konkret ökar demokrati.

Det finns inga rationella orsaker till att inte göra detta när det sker i en konkret men lugn takt. Värdet också från den individuella perspektiv hos personer högt upp i kommunistpartiet vilka kanske nu får stora fördelar av makten existerar givet att:

  • En turbulent revolution gör att både dessa och kanske familjemedlemmar riskerar livet byggt från erfarenhet snabba rörelser mot demokrati i många andra länder.
  • Den ekonomiska styrkan i Kina byggs och dessa familjer kontrollerar vanligen redan både inofficiellt eget kapital liksom affärsrörelser oavsett om de skapats under samma förutsättningar som andra eller med mer eller mindre korruption.

En lugn men konkret förändring gör ju att denna kan ske med garanti för att personliga risker ej uppstår och med förmåga att införa och försvara amnesti-lagar inkluderande ekonomiska tillgångar. Jag tror de flesta under förutsättning att förändringar också tidigt direkt är mycket konkreta med en tydlig plan framåt ändå ser värdet av det som enormt.

Det är min bedömning att om sådana konkreta förändringar inte sker spelar det föga roll hur stora investeringar som görs i
armé, försvar, polis m.m. Förändring mot demokrati kommer ändå ske men istället med för alla enorma kostnader i lidande och ekonomi.