Syriens diktatur ser hemliga meddelanden i Sport-TV

2012-03-20
Den här typen av tolkningar kan tyckas väldigt underliga för oss som står utanför en konflikts hetsade stress:

Syrian TV accuses Barcelona of delivering coded messages to rebel fighters

Men det är verkligen en naturlig förekomst som vi enkelt kan beskriva som risk-motivation för att missa något relativt upplevt tillgänglig tid p.s.s. som noggrannare diskuterat i:

När CIA övertolkade informationen

Kunskap om problemet och metoder för rationell-bedömning är vad som kan balansera det. Fenomenet är förövrigt fascinerande lätt att utnyttja och en applikation av det i konflikter liknande den i Syrien är att ta en enklare väg för att plantera förgiftad information med målet att sprida paranoia där nyckelpersoner börjar misstänka och arrestera varandra.

För att ta ett påhittat exempel där jag verkligen inte påstår att det är resultatet av förgiftad information utan väljer det för elegansen utan hänsyn till svårigheten att plantera förgiftad information med så om så vore gott resultat:

  • Du önskar alienera kinesiska kommunistpartiet från den organiserade brottsligheten i Shanghai. Dessa är dels en destruktiv kraft som i demokratisk-omvandling bättre är något försvagade samtidigt som du önskar att dessa är kommunistpartiets fiende för att de under omvandling inte ska fungera som gatukrigare åt dem utan tvärtom stödja det.
  • Möjligheterna till samarbete på en nivå som aldrig kan vara aktuell med en kriminell-organisation simuleras. Dessa simuleringar omvandlas där det väsentliga tas ut motsvarande diskussioner om samarbete och planteras via ett västlands-datorsystem som Kina hackar.
  • Kommunistpartiet stormar ut och arresterar tio tusentals green dragons.
  • Du ser en grupp runt en nyckelperson som problematiska därför att de klarar att hålla sin popularitet, eliminera faktorer som gynnar demokratisk-utveckling utan att det irriterar o.s.v.
  • En till simulering görs eller tas ut från den första därför syftet med angreppet mot organiserad brottslighet och korruption framgår som en fälla för kommunistpartiet där samarbete med flera i denna grupp förekommer.
  • Informationen planteras på motsvarande sätt med resultatet att de arresteras.

Du avslutar med att tala om vad du gjort för att sprida förvirring där man inte känner att man kan lita på några uppgifter deras underrättelsetjänst gör alternativt skryter diskret om att du har 11 vänner bland dem. Detta är nu verkligen ett påhittat exempel. Men varför kan det tänkas fungera? Och varför skulle det fortsätta fungera och rent av resultera i mer gott resultat om man talade om att det var vad man gjort? Det kommer ner till vad jag diskuterade tidigt i från perspektivet horoskop:

Citat är ett förstärkande språk som ger texten kraft

En viktig dimension som ej framgår (och som jag vid tillfället ännu hade dåligt beskrivit i modell) är att övertolkningarna du gjort kan du förstå rationellt var felaktiga vilka motverkar motsvarande problem i andra situationer. Men den bild av världen som tidigare övertolkning ledde fram till tycks du inte kunna förändra. Att understryka problemet och peta i såret adderar negativ valence och kommer öka sannolikheten för att paranoia i fiendelägret uppstår igen i situationer där samma rationella problematik ej upplevs vara fallet. Givet att den typ av operation som här är beskriven är väldigt svår och kostsam att göra och alltid förr eller senare faller ner därför att vid någon tidpunkt tar du fel i prediktion du gör utan förhandsbesked och därmed röjer att falska kontaktpersoner och samarbetspartners är just falska är det bättre att ta vinsten, byta dörr och optimera för nästa spridning paranoia.

Samma typ av angrepp går också att implementera mellan kommersiella företag utan lagbrott eller egentligt något moraliskt-felaktigt utanför vad som är accepterat i normal marknadsföring. Det tycks mig dock mer olämpligt att diskutera sådant här och vi kan för ett praktiskt värde bättre se exemplet ovan för Kina som vad man kan allmänt lära från för att undvika att manipuleras likartat.