Clinton: Världsfreden fodrar fler kvinnor

2012-02-05
Hillary Clinton pekade vid ett lunchmöte i Munich, Tyskland, under söndagen (enligt UPI) att fler kvinnor krävs i världspolitiken:

"And when the Security Council passed Resolution 1325, we tried to make a very clear statement, that women are still largely shut out of the negotiations that seek to end conflicts, even though women and children are the primary victims of 21st century conflict," she said.
Från: Clinton: Not enough women in peacekeeping | UPI

Att fler kvinnor kan tillföra värde tror jag säkert stämmer. Mitt perspektiv skiljer sig nog där från många andra som menar samma sak där jag tror värdet har mindre att göra med ganska vanliga stereotyper om kvinnlig respektive manlig syn på konflikter.

Värdet tror jag istället helt ligger jämförbart med det värde fler kvinnor inom matematik kan ge:

  • Det motverkar en negativ stereotyp vilket alltid är positivt därför att det ökar prestationsförmågan hos fler inom ämnet. Det kan medföra upptäckter och lösningar som annars hade missats.
  • När nya kulturer - geografiska, språkliga såväl som kvinnliga manliga - kommer in gäller att även om skillnaden är mindre än kanske ofta uppfattat ger det lite färsk dynamik och det kan vara positivt.

Vi kan jämföra med Clinton själv. Hade situationen varit som för egentligen inte särskilt många år sedan och en kvinna praktiskt inte hade varit aktuell för posten som utrikesminister gäller att situationen vi har nu med vad jag menar är en av de skickligaste utrikesministrarna USA haft troligt inte varit fallet.

I Nyfiken vital om kvinnor inom vetenskap:

Kvinnliga förebilder inom vetenskap i Nyfiken vital

Förebilder som balanserar stereotyper är en väg till att nå förändring. Stereotyper tar dock tid på sig att förändras.